دیگر تجهیزات مربوط به اسباب کشی

علاوه بر اینکه شما به کارتن اسباب کشی در کرج نیاز دارید، تعدادی دیگر از تجهیزات هستند که باید آنها را در اختیار داشته باشید تا راحت‌تر بتوانید بسته‌بندی را انجام دهید. مهمترین تجهیزات به غیر از کارتن‌ها شامل موارد زیر است: